ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 19-11-2017 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
Cursus Leren van Luther, 22 november , 19.15 uur
4. Gelijkvormig aan Christus Docent: ds. Louisa Vos
Paulus schrijft: ‘… totdat Christus in u gestalte heeft gekregen’ (Galaten 4,19). Wie deze tekst tot zich door laat dringen, komt in een gebied vol van vragen. Hoe kan Christus in mij gestalte krijgen? Leeft hij dan in mij, en waar ben ik dan? En hoe verhoudt de gelijkvormigheid aan Christus zich met zijn menselijkheid en goddelijkheid. Maarten Luther heeft zich nadrukkelijk met deze teksten beziggehouden en hij onderschrijft op zijn eigen wijze de Bijbelse notie van gelijkvormigheid aan Christus. Het is spannend en inspirerend om hem op dit punt te bestuderen en te onderzoeken wat zijn denken voor jezelf en voor de kerk kan betekenen.

Bericht 24 Mar 2015 20:36:48 | Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 46 leden,
waarvan 0 online
Colofon