ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 16-02-2019 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Lezingen over het orgel, Bach en nog veel meer in de Lutherse Kerk van Leeuwarden
In het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa in 2018 organiseert de Stichting Organum Frisicum in samenwerking met de Leeuwarder lutherse gemeente een vijftal belangwekkende lezingen over orgelcultuur in Fryslân.


Alle 5 lezingen zijn op woensdag, beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de Lutherse Kerk aan de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden, die dan om 19.30 open gaat.

Organist en orgeladviseur Theo Jellema verzorgt op 13 februari 2019 de laatste lezing. Van 1981 tot 1986 was hij organist van de Lutherse Kerk in Leeuwarden, thans is hij organist van de Leeuwarder Grote of Jacobijnerkerk en stadsorganist van de Friese hoofdstad. Theo Jellema is bezig met een boek over naoorlogse orgelbouw in Fryslân, daarover gaat dan ook zijn inleiding: ‘Orgelbouw na 1945 in Friese kerken’.
Alle vijf lezingen worden muzikaal omlijst door Broer de Witte, organist van het Van Damorgel (1864) in de Agneskerk te Goutum, gemeente Leeuwarden. Tijdens elke lezing zal hij drie keer een kort muzikaal intermezzo verzorgen met orgelmuziek uit de tijd van het onderwerp van de betreffende lezing. De lezingen die om 20.00 uur beginnen, zullen om ongeveer 21.45 uur afgelopen zijn.
De toegang is gratis. Na afloop van de lezingen is er een ‘vrijwillige collecte’ waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van het Van Damorgel in de Lutherse Kerk van Leeuwarden.

                         Stichting Organum Frisicum

Bericht 24 Mar 2015 20:36:48 | Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 48 leden,
waarvan 0 online
Colofon