ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 20-11-2018 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Lezingen over het orgel, Bach en nog veel meer in de Lutherse Kerk van Leeuwarden
In het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa in 2018 organiseert de Stichting Organum Frisicum in samenwerking met de Leeuwarder lutherse gemeente een vijftal belangwekkende lezingen over orgelcultuur in Fryslân.


Alle 5 lezingen zijn op woensdag, beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de Lutherse Kerk aan de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden, die dan om 19.30 open gaat.
De eerste lezing is op woensdag 24 oktober 2018 en gaat over de orgelmakers Van Dam. Van 1779 tot 1927 was de orgelmakerij Van Dam vier generaties lang gevestigd in Leeuwarden, de langste tijd aan de tegenwoordige Zuidergrachtswal op een steenworp afstand van de Lutherse Kerk. Het oeuvre van de orgelmakers Van Dam is omvangrijk en strekt zich over vrijwel heel Nederland uit: van Ulrum tot Vlissingen en van Delft tot Rekken in de Gelderse Achterhoek. Het orgel in de Lutherse Kerk te Leeuwarden is in 1869 gebouwd door L. van Dam & Zonen, de derde generatie van de orgelbouwers Van Dam.
Ad Fahner, deskundige op het gebied van de Leeuwarder geschiedenis, zal zijn licht doen schijnen over de (familie)geschiedenis van de achtereenvolgende orgelbouwers Van Dam.
De tweede lezing is op woensdag 14 november en zal worden verzorgd door Hans Fidom, bijzonder hoogleraar orgelkunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij behandelt veranderingen die in de orgelbouw plaats vonden in de late 19e eeuw en begin van de 20e eeuw. Er vond een overgang van ambachtelijke naar industriële orgelbouw plaats en technische innovaties werden doorgevoerd waarbij er behalve mechanische orgels vooral pneumatische en elektropneumatische orgels werden vervaardigd. Met enige vertraging zetten deze ontwikkelingen zich ook in Friesland door. Nadien is deze periode geruime tijd als een ‘vervalperiode’ beschouwd, maar het oordeel is tegenwoordig genuanceerder.
Op 12 december is dr. Robert Harris de inleider. Deze inwoner van Leeuwarden is in de VS geboren en van oorsprong pianist. Als conservatoriumdocent piano en later bewegings- en neurowetenschapper is hij zich gaan toeleggen op onderzoek naar hersenactiviteit en muziek. In zijn promotieonderzoek vergeleek hij de hersenen van improviserende musici met die van klassiek geschoolde musici. Harris ontdekte dat musici die niet improviseren vooral hun linkerhersenhelft activeren. De improviserende musici gebruiken daarnaast nog een deel van de rechterhersenhelft. Zijn bevindingen kunnen grote impact hebben op de didactiek van het muziekonderwijs. Omdat organisten een groep musici vormen, die veel improviseert, is Robert Harris als inleider uitgenodigd. Organist Broer de Witte die bij alle vijf lezingen voor de muzikale omlijsting zorgt, zal op 12 december uiteraard improviseren.
In 2019 wordt de lezingenserie vervolgd op woensdag 23 januari. Dan staat een ander interessant aspect van de orgelbouw centraal: de orgelkas ofwel het uiterlijk van het orgel. Inleider dr. Wim S. Ros is
in Utrecht opgeleid tot interieurarchitect en meubelontwerper en volgde daarna de postacademische studie industriële vormgeving in Den Haag. Hij is docent en deskundige op het gebied van meubelbouw en promoveerde op ontwerpen van orgelkassen in de 17e eeuw. Later verdiepte hij zich tevens in 20e-eeuwse orgelkassen en daarover gaat zijn lezing op 23 januari 2019. Hij ontwierp de kas van het Van Vulpenorgel in de kerk van de gereformeerde gemeente te Gouda, dat in 2009 in gebruik werd genomen.
Organist en orgeladviseur Theo Jellema verzorgt op 13 februari 2019 de laatste lezing. Van 1981 tot 1986 was hij organist van de Lutherse Kerk in Leeuwarden, thans is hij organist van de Leeuwarder Grote of Jacobijnerkerk en stadsorganist van de Friese hoofdstad. Theo Jellema is bezig met een boek over naoorlogse orgelbouw in Fryslân, daarover gaat dan ook zijn inleiding: ‘Orgelbouw na 1945 in Friese kerken’.
Alle vijf lezingen worden muzikaal omlijst door Broer de Witte, organist van het Van Damorgel (1864) in de Agneskerk te Goutum, gemeente Leeuwarden. Tijdens elke lezing zal hij drie keer een kort muzikaal intermezzo verzorgen met orgelmuziek uit de tijd van het onderwerp van de betreffende lezing. De lezingen die om 20.00 uur beginnen, zullen om ongeveer 21.45 uur afgelopen zijn.
De toegang is gratis. Na afloop van de lezingen is er een ‘vrijwillige collecte’ waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van het Van Damorgel in de Lutherse Kerk van Leeuwarden.

                         Stichting Organum Frisicum

Bericht 24 Mar 2015 20:36:48 | Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 48 leden,
waarvan 1 online
Colofon