Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 22-10-2016 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
>Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
31 oktober 2016 Zonder Luther geen demokratisch Europa
Lutherlezing in het kader van Kerkhervorming dag door ds. J. van Twist
aanvang 19.30 uur in de lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28 te Leeuwarden

Democratie is een groot goed. Het volk regeert. Dat principe is in de prak-tijk iets ingewikkelder dan dit korte zinnetje. Het westen vent haar vorm van democratie uit als het ware. Tegelijk valt een vervreemding op tussen de mensen die hun stem uit brengen en de gekozen vertegenwoordigers. Sterker, soms lijkt het alsof andere krachten de dienst uit maken. De wes-terse vorm van democratie werkt niet altijd en zeker niet overal op de we-reld zoals zou moeten. Niet ieder volk zit op dit westers product te wach-ten.
Luther wordt meestal gezien als een kerkhervormer. Dat is juist. Maar zijn invloed strekt zich verder uit. Zijn theologische visie over de verhouding tussen God en de mens stelt tot op de dag van heden vragen aan de sa-menleving. Daarom deze lezing over de maatschappelijke gevolgen van de reformatie.

Bericht 24 Mar 2015 21:36:48 | Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 43 leden,
waarvan 1 online
Colofon