ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 18-01-2018 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
Cursus Leren van Luther, 17 januari 2018, 19.15 uur
5. Reëel aanwezig Docent: dr. Theo van Willigenburg
Als God zich in Jezus Christus openbaart, dan kunnen wij daar niet meer achter terug door er nog een ivoren toren God op na te houden, die onveranderlijk, eeuwig en zichzelf genoeg troont op de Olympus. Het is ook niet meer een vraag of er een God is, want hij heeft zich in onze godverlatenheid geopenbaard: een menselijke, lijfelijke God.
En andersom: als God zich in Jezus Christus openbaart, kunnen wij daar niet meer achter terug door Jezus als de brave Hendrik van Nazaret af te schilderen, die er verder ook niet veel aan kan doen. Hij is niet slechts een lichtend voorbeeld (exemplum), hij is Gods heil in eigen persoon (sacramentum), zowel in zijn vernede-ring als in zijn verheerlijking.
Dat voortdurend heen en weer tussen God en mens tot je hen niet meer uit elkaar kunt houden, is typerend voor de lutherse theologie. In Christus spelen God en mens leentjebuur. Hij is niet een godmens, half om half. Hij is God en mens, in zijn nederige menselijkheid komen wij de goddelijke majesteit op het spoor.

Bericht 24 Mar 2015 20:36:48 | Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 46 leden,
waarvan 0 online
Colofon