ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 13-12-2017 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
Lutherse traditie distantieerde zich 25 jaar geleden van Luthers anti-joodse geschriften
De lutherse traditie nam 25 jaar geleden na gezamenlijke consultatierondes van lutheranen en joden nadrukkelijk afstand van Luthers geschriften met anti-joodse standpunten. Recente aantijgingen van dr. René Süss aan het adres van de lutheranen over het feit dat zij te vergoelijkend zouden zijn voor Luther, terwijl Luther volgens hem een van de aanstichters zou zijn van antisemitisme, worden daarmee krachtig verworpen. Het dagelijks bestuur van de evangelisch-lutherse synode in de Protestantse Kerk in Nederland heeft dr. Süss in een brief laten weten zijn opmerkingen niet acceptabel te vinden.

In 2005 promoveerde Süss in België op een onderzoek naar Luther en de Joden, de kwestie speelt sinds die tijd. Daarbovenop kwam regelmatig kritiek van Süss op uitlatingen over Luther en de Joden van de lutherse emeritus hoogleraar Joop Boendermaker en een onlangs verschenen boek van dr. Sabine Hiebsch en drs. Martin van Wijngaarden, ‘Martin Luther. Zijn leven, zijn werk’. Volgens Süss wordt Luther steeds vergoelijkt. De lutheranen waren in eerste instantie nog wel bereid met Süss in gesprek te gaan, wat Luther in zijn laatste werk over de Joden zegt is verschrikkelijk, maar de manier waarop Süss te werk gaat doet de deur dicht en om die reden verbreken zij het contact met Süss.

De lutheranen verwijten Süss meer inhoudelijk dat zijn dissertatie ‘Luther en de Joden’ uit 2005 eenzijdig is. Bovendien onderscheidt Süss Luther en de steeds in ontwikkeling zijnde lutherse traditie totaal niet van elkaar. Al in 1983 nam de Lutherse Wereld Federatie, waar de PKN lid van is, met intensieve medewerking van professor Boendermaker, afstand van Luther’s geschriften over joden.

Na drie consultatierondes tussen vertegenwoordigers van de Lutherse Wereldfederatie en het Joods Wereldcongres is door de lutherse delegatie in Stockholm (1983) verwoord (dialoog over Luther, het lutheranisme en de joden): ‘De heftige anti-joodse geschriften van de reformator kunnen we noch waarderen, noch verontschuldigen.’ Daarnaast werd erkend dat de geschriften van Luther zich tot grote spijt, leenden voor misbruik tegen de Joden tijdens het nationaalsocialisme. ‘De lutheranen van deze tijd verwerpen het om alle uitingen van Luther over de joden te accepteren.’ De Joodse vertegenwoordiging verklaarde: ‘Wij zijn ons bewust van het feit dat de Nazi’s Luthers anti-judaïsme misbruikt hebben om hun genocide tegen het joodse volk te rechtvaardigen.’ Bovendien verwelkomden het engagement van de lutheranen en de belofte dat luthers geschriften nooit meer gebruikt zouden worden om haat tegen de joden te onderrichten en het joodse volk te verloochenen. ‘Daarmee begint een nieuw hoofdstuk in de verhoudingen tussen joden en lutheranen…’ In 1984 werden deze verklaringen aangenomen door de zevende assemblee van de Lutherse Wereldfederatie in Budapest en daarmee door alle bij de LWF aangesloten kerken. Met de toevoeging dat van alle lutherse kerken medewerking gevraagd wordt om de onderlinge verstandhouding verder inhoud te geven en te ontwikkelen. In 2001 werd wederom een bijeenkomst tussen joodse en lutherse vertegenwoordigers gehouden om de actuele stand van de relaties te bespreken.

Süss blijft via diverse openbare kanalen hardnekkig vasthouden aan zijn stelling dat lutheranen en hun theologen de kwestie uit de weg gaan. Hij gaat daarin zelfs zover dat hij prof. Boendermaker, emeritus hoogleraar, met zoveel woorden beschuldigt van bewuste misleiding van zijn lezers en wordt daarbij persoonlijk en beledigend. Süss typeerde in 1991 al eerder een protestantse theoloog, Karl Barth, stellig als antisemiet; daarop is destijds nauwelijks gereageerd.

Artikelen hierover zijn te vinden op de website van de IKON en het reformatorisch dagblad.


Reacties: nog geen reacties
Laatste wijziging: 9 Apr 2008 18:56:49.
Bericht kan gelezen worden van woensdag 9 apr 2008 tot vrijdag 31 dec 9999.
| Auteur: Elisabeth | Als u was ingelogd kon u reageren.
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 46 leden,
waarvan 1 online
Colofon