ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 13-12-2017 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
Inzending 2
De inzening van Irene Schrijver met de titel:

"Bijbel los van de Ketting"
De heldendaden van Maarten Luther uit het begin van de zestiende eeuw horen tot de spannendste verhalen in de kerkgeschiedenis. De stoere monnik die 95 stellingen op de kapeldeur slaat en als David de strijd aanbindt met de reus Rome. Of de noeste werker die ondergedoken op de Wartburg de bijbel vertaalt voor gewone mensen, wat niet minder dan een revolutie betekende.
Met zijn stellingen op de kerkdeur wilde Luther, kort gezegd, zeggen dat de bijbel het hoogste gezag moet hebben – Sola Scriptura, alleen de Schrift! – en dat in de kerk de nadruk moet liggen op de Blijde Boodschap – Sola Gratia, alleen genade! En dat die bijbel en die boodschap voor de 'gewone' man toegankelijk moet zijn.
Luther zei dat het evangelie de ware schat is van de kerk. Met zijn vertaalwerk maakte hij die schat voor iedereen toegankelijk. Geen onbegrijpelijk Latijn, geen kostbaar boek aan de ketting waarbij je bovendien nog de tussenkomst van een priester moest hebben. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen. De bijbel is immers het meest gelezen boek ter wereld. Al jaren.
Iedereen kent de bijbel. De bijbel van tegenwoordig is er in alle soorten en maten. Je kunt hem lezen in iedere taal die je maar wilt, zelfs in het Fries.  
Daarnaast is de bijbel ook zo bewerkt, dat die gelezen kan worden door kinderen en jongeren. Kinderbijbels zijn er te kies en te keur en ook de jongerenbijbels groeien in aantal. Zelfs als je het liefst op de moderne manier communiceert en bijna denkt in SMS-taal, die je gebruikt in de berichtjes die je via je telefoon verstuurt, wordt het je makkelijk gemaakt: een sms-bijbel. Positief toch? Een soort van geestelijke zorg op maat. Je kunt niet zeggen dat de bijbel saai en achterhaald is als het Onze Vader zelfs zo kan beginnen: dad@hvn (onze vader in de hemel).
Of toch wel? Ondanks dat de bijbel zo'n veel gelezen drukwerk is, zie ik de groep mensen die vertellen dat ze de bijbel nooit hebben gelezen of nooit meer lezen, steeds groter worden.
Het wordt voor veel mensen steeds onbegrijpelijker dat je vrijwillig dat boek ook echt leest. De bijbel is een oud boek, hoor je zeggen. Een boek dat niet meer van deze tijd is. Ook al klinkt het leuk en hip in sms-taal, alleen oude mensen en 'streng' Gereformeerden lezen er nog echt in.
Ik heb het idee dat er ook in de kerk vaak onder jonge mensen steeds meer op deze manier gedacht wordt. Je leest de bijbel in de kerk of op de zondagschool, maar thuis staat het boek gewoon in de boekenkast. Want dat het boek niet uit je boekenkast weg te denken is, spreekt natuurlijk van zelf. Het boek is er wel en iedereen kent het ook, maar het heeft ook niet meer voor iedereen die zich christelijk noemt een speciale waarde.
Het is eigenlijk cru om te bedenken dat er hier talloze bijbels in allerlei uitvoeringen en vertalingen voor het grijpen liggen voor mensen die dat dus niet doen, terwijl er landen zijn waar de bijbels schaars of zelfs niet legaal te krijgen zijn.
Buiten de kerk wordt de bijbel vooral gezien als een boek dat onmisbaar is om onze cultuur goed te begrijpen. Als een boek waar veel mooie verhalen in staan. Verhalen waar jong en oud zich met veel inlevingsvermogen in kunnen verliezen. Een boek waarin je veel genres terug kunt vinden. Het boek is soms spannend, ontroerend en beangstigend, je kunt er liefdes-geschiedenissen in vinden en verhalen zijn soms ook grappig. In openbaringen kan de avonturier zijn hart ophalen aan een draak met zeven koppen, zwaarden en water dat in bloed verandert.
En zeker, de bijbel wordt ook gezien als een boek waaruit je wijsheden kunt halen, levenslessen. Een interessant boek dus, die bijbel. Maar waar is de diepe betekenis ervan gebleven? Waar is het besef en de wetenschap dat de bijbel het Woord van God is? Ik denk dat Luther zich deze vragen zou stellen wanneer hij in deze periode een kijkje mocht nemen of wanneer hij in deze periode leefde.
Een bijbel in sms-taal? Kan dat eigenlijk wel? Is het een goede manier om de jongeren van deze tijd aan te spreken en in contact te laten komen met wat God zeggen wil, of is het oneerbiedig, is dat een stap te ver weg van het oude Latijn en wordt de bijbel hiermee uit zijn goddelijke verband gerukt? Ik ben benieuwd wat Luther hierover zou zeggen. Ik ben niet zo zeker over zijn reactie. Maar hij zou er vast een duidelijke mening en visie over en op gehad hebben.
De bijbel als een interessant boek met veel mooie verhalen en met als het even kan nog mooiere platen. En misschien zelfs met inspirerende lessen. Hoe komt het dat mensen de bijbel zo zien? Heeft deze visie op de bijbel te maken met het feit dat steeds minder mensen geloven dat God bestaat? Zou het zo zijn dat wanneer je niet gelooft dat er een God is of dat God onze Vader is, de bijbel dan ook het woord van God niet kan zijn. Want God is er niet. En dat betekent dat de bijbel een mooi boek is, door mensen geschreven.
En ga je echt serieus in de bijbel lezen, dan moet die God wel een vreselijke God zijn. In ieder geval als je kijkt naar alle verhalen uit het Oude Testament. En nog afgezien van dat. Als er een God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Waarom laat hij al die honger, rampen en oorlogen, die vaak ook nog eens veroorzaakt worden door religie, dan toe? Als God en geloof zoveel ellende veroorzaken, kan het vast niks goeds zijn.  
Als Luther nu geleefd zou hebben dan zou hij zeker eens te gast zijn aan tafel bij Pauw en Witteman. Wat zou hij zeggen en welke argumenten zou hij gebruiken? Luther benadrukte het belang van de bijbel. De bijbel is de leidraad van ons leven. Achterhaald? Ik denk dat hij, wanneer hij nu zou leven, dit nog steeds zou willen benadrukken.
We leven in een tijd waarin we steeds meer kunnen, weten en ontdekken. Iedereen kan in een handomdraai in contact komen met mensen en informatie van de andere kant van de wereld. We zijn op de hoogte van alles wat er om ons heen en over de hele aarde gebeurt. De technische mogelijkheden zijn enorm groot. De mens is groot en de mens is sterk en we vertrouwen op de kracht van wat wij kunnen. We zijn niet meer afhankelijk van God, althans, we willen dit niet zijn.
Godsdienst wordt veelal geassocieerd met regels en geboden. Geloven is in de bijbel lezen dat je heel veel niet mag. Was het eigenlijk wel zo'n goed idee dat iedereen zo maar in dat boek kon lezen? Kunnen we de boodschap eigenlijk wel aan? Tenminste, in het Westen. Het beeld van godsdienst is in deze wereld in de afgelopen tientallen jaren erg veranderd. In een land als Nederland wordt het geloof in God steeds kleiner. Maar op het zuidelijk halfrond groeit de kerk nog sneller dan zij hier leegloopt.
En de kerken lopen dan wel leeg en steeds minder mensen zien de bijbel als leidraad van het leven, maar intussen zijn heel veel mensen op zoek zijn naar 'meer tussen hemel en aarde', naar zekerheid, naar iets waar ze hoop of zekerheid uit kunnen halen. Mensen zijn op zoek naar antwoorden op vragen als waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe. Ook zijn mensen op zoek naar rust. De wereld van nu is chaotisch, individualistisch en druk, druk, druk.
Waar vind je zekerheid, waar vind je vrede? Iedereen persoonlijk probeert zijn of haar, noem het voor het gemak, geloof in iets anders te vinden. Er worden allerlei manieren gezocht om je gelukkig te voelen en zekerheid te verwerven. Er zijn heel veel cursussen, workshops, trainingen op spiritueel vlak om tot jezelf te komen en in harmonie met jezelf en je omgeving te leven.
En in de tussentijd is daar nog altijd die bijbel. Prachtig vertaald in hedendaags Nederland, maar met een boodschap die niet voor iedereen automatisch is te begrijpen. Er staan niet alleen mooie verhalen in dat boek, de boodschap strijkt ons nog veel vaker tegen de haren in. Veel moderne mensen begrijpen die boodschap niet. Wat staat er nou precies en wat wordt er bedoelt? Wat wil dat boek ons nou eigenlijk zeggen? Wat wil God ons nou eigenlijk zeggen?
Het is mooi dat iedereen de bijbel kan lezen, maar dat heeft ook nadelen. Iedereen heeft een eigen manier van lezen en de vraag is of dat altijd zo positief is. Het is in Nederland vol van de meest uiteenlopende kerken. En dat komt mede doordat er onenigheid is over wat er nu precies in de bijbel staat. Iedere komma wordt bestudeerd en over iedere komma kan een verschil van mening ontstaan. Of juist over de vraag of je iedere komma moet bestuderen. En de 'buitenwacht' kijkt er hoofdschuddend naar: als dat boek zo'n duidelijke boodschap heeft, waarom vertellen jullie er dan zulke verschillende verhalen over?
Wat gaat er fout bij het lezen van de bijbel? Houden we te veel vast aan onze eigen inzichten, staan we te weinig open voor de mening van een ander of juist te veel en geven we God te weinig ruimte om via de bijbel tot ons door te dringen? Zou het niet beter zijn geweest wanneer die bijbel toch wel aan de ketting was blijven liggen?

Reacties: nog geen reacties
Laatste wijziging: 28 Oct 2016 09:55:05.
Bericht kan gelezen worden van donderdag 25 jan 2007 tot dinsdag 31 dec 2030.
| Auteur: Peter | Als u was ingelogd kon u reageren.
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 46 leden,
waarvan 1 online
Colofon