ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 13-12-2017 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
Inzending 1
De winnende inzending van Corrie Laros met de titel:

"Maarten Luther in een eigentijds jasje. Oude wortels, nieuwe ontwikkelingen".
'De Bijbel van mijn jeugd' openslaan, ik moet hiervoor graven in mijn boekenkast. Daar staat hij als een trouwe geliefde te wachten tot hij bestast en gestreeld wordt.

De heerlijke geur van de kinderbijbel prikkelt mijn reukorgaan en roept allerlei associaties en herinneringen op. Het gezin aan tafel na de warme maaltijd, luisteren naar de verhalen van toen. Elke dag werd daar ruimte voor gemaakt in ons hectische gezin. Een moment van rust en aandacht.

Bij toerbeurt mocht een van de kinderen op schoot bij mijn moeder zitten die uit de kinderbijbel voorlas. Iedereen wist wanneer hij aan de beurt was. Het stemgeluid van mijn moeder en het verhaal vermengden zich. Je voelde je veilig. Hoogtepunt in de vertelling was het moment dat er een prachtige zwart-wit plaat te voorschijn kwam.

Als je de schoot van mijn moeder veroverd had, was het voorrecht dat je als eerste de plaat kon bewonderen. Geen symbolische of metaforische taal. Als ik nu de platen bekijkt herinner ik me meer het beeld van de tekening dan de tekst. Daarna ging de Bijbel rond en mocht iedereen even kijken zodat je de afbeelding op je kon laten inwerken.

Als jij degene was die op schoot had gezeten was je er ook verantwoordelijk voor dat de Bijbel weer keurig terug gelegd werd op zijn plaats, het dagelijkse ritueel uit mijn jeugd. Nu ik de kinderbijbel eens goed en aandachtig bekijk, valt het me op dat hij er nog bijzonder gaaf uitziet. Bijna geen scheuren of ezelsoren of vlekken.

Bijzonder vind ik dat, want hij is zeker 20 jaar lang 365 dagen per jaar opengeslagen. Dat is 7300 keer. Daarna is hij nog de familie doorgegaan voor gebruik. Deze Bijbel heeft de grote wereldzeeën bevaren.

Wij zijn met ons gezin in 1959 naar de Curaçao gevaren, vanwege het werk van mijn vader. En bij het gezin hoorde die kinderbijbel, die verhuisde dus mee.

De geschiedenis zette zich voort, het was in de zeventiger jaren de tijd van verfrissende en vernieuwende ideeën.

Een nieuw taalgebruik binnen liedboek en Bijbel.

'Groot nieuws voor u' werd geïntroduceerd, het Nieuwe Testament in de omgangstaal.

Deze vertaling wilde de lezers van die tijd (1972) helpen het bericht van het Nieuwe Testament te verstaan net zoals degenen, tot wie het oorspronkelijk was gericht.

Hierin herken ik Maarten Luther, een gepassioneerde man met een missie: De boodschap van het evangelie voor velen hoorbaar, leesbaar en verstaanbaar maken.

In diezelfde periode kreeg ik het liedboek voor de kerken onder ogen. Ik studeerde aan een Christelijke school in Amsterdam waar na de maaltijd uit het liedboek gezongen werd. Liederen uit de schat der eeuwen---liederen van nu. Vernieuwing in traditie.

En onlangs kregen we de Nieuwe Bijbelvertaling.

Maar wat zegt die Bijbel van toen mij nu nog in het dagelijkse leven?

We leven in een beeld- en informatiecultuur.

In onze haastige wereld die zichzelf overschreeuwt.

Het lezen moet snel en vluchtig gaan. In mijn drukke bestaan ontbreekt het dikwijls aan rust en concentratie.

Daarom een oproep tot meditatief lezen: het aandachtig luisteren naar de woorden, wat raakt mij diep van binnen? Kauwen en herkauwen. Je leeg maken, je ontdoen van ballast, leren los laten.
En leren verstaan.
Gods nabijheid ervaren. Een terugkeer naar de tijd van mijn kinderjaren, de tijd van de kinderbijbel, waar tijd, aandacht en ruimte werden gecreëerd.

Wat kan ik leren in onze tijd van de inzichten van Maarten Luther?

Dat is dat je de liefde niet kunt of hoeft te verdienen, liefde, vergeving en genade worden geschonken door God.

De gave van het ontvangen. Dit schept vrijheid en ruimte.

Dit inzicht van Luther heeft gevolgen gehad voor wetenschappers en kunstenaars, het overstijgt al het menselijk denken.

Een moment van inzicht dat verstrekkende gevolgen heeft gehad.

Religie wordt in onze tijd ook weer herontdekt.

Maar wij gaan er wel fundamenteel anders mee om dan voorheen. Mensen kijken over de kerkmuren heen en experimenteren. Er is steeds meer beweging om religies met elkaar in dialoog te laten gaan. Dit is positief voor de multiculturele dialoog en helpt mensen zichzelf en elkaar te respecteren. Over de vraag of de kerk als instituut overbodig is, daar maak ik me geen zorgen over. Er zullen altijd mensen zijn die hun geloofsbeleving willen beleven en delen met elkaar, daarin kunnen ze kiezen voor een geloofs­gemeenschap. Maar ik denk dat ook binnen de kerken een ontwikkeling gaande is mbt. de vraag hoe verder te gaan als instituut.

Mogelijk worden er nieuwe vormen gevonden om mensen te kunnen helpen bij hun
persoonlijke spirituele zoektocht.

De overlevering waar de kerk uit voort leeft is krachtig genoeg om daar
relaxed en met een open mee vizier mee om te gaan. Met een meetrekkende God
voorop.

Maarten Luther en zijn gevolg hebben de mensen geleerd om zelf verantwoorde­lijkheid te nemen voor zijn eigen leven en om zelf na te denken.
Eenvoudig doen wat God van ons vraagt op onze plek in de maatschappij, met de middelen en de mogelijkheden die je gegeven zijn. Hoe zetten deze woorden mij in beweging?

Ik heb daarmee een start gemaakt toen ik drie jaar geleden ben begonnen aan mijn studie theologie aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hier heb ik geleerd open te staan voor het nieuwe en onbekende: 'onderzoek alles en behoud het goede'. Een kritische houding durven aannemen. Gevolg is dat ik een zak vol met oude ballast in de container heb gegooid. Een enkele keer ren ik terug naar de container om iets waardevols er weer uit te halen, ik wil het nog even bewaren en koesteren.

De tijd is nog niet rijp om er afstand van te doen. Sommige oude waarden heb
ik opgepoetst, en in de vitrine gezet zodat ik er naar kan kijken en er van
mag genieten. Ook heb ik een innerlijk kastje gecreëerd voor waarde(n)volle
ervaringen, verhalen en gebeurtenissen.

Het spirituele startpunt van Maarten Luther, 'je mag zijn die je bent' geeft mij ruimte en vrijheid. Zodat ik een vooruit­strevend mens kan zijn. Ik probeer hier gestalte aan te geven, door God te vinden in alle dingen om mij heen. Als zoekend mens. Op verkenning naar Gods aanwezigheid. In het hier en nu.

Ik hou van beweging, als iets beweegt moet je namelijk vanuit je eigen emoties werken. Beleving en associatie. Een doorlopende zoektocht. Af en toe stilstaan bij wat jou beweegt. En jezelf durven afvragen 'heeft de Bijbel mij nog wel iets te zeggen, of ben ik erin teleurgesteld'?

Wie de Bijbel openslaat, betreedt een vreemde wereld. Een wereldbeeld dat anders is dan in de tijd van Maarten Luther.

Waar staan de Bijbelverhalen voor? Hoe kan ik de taal leren verstaan het beeld, wat blijft er voor mij als redenerend mens als geloofswerkelijkheid over?

Elk verhaal raakt een vergelijkbaar verhaal, je leert verbindingen maken, maar ook stil te zijn. Je mag je verwonderen.

Meditatie is in wezen een luisteren in stilte, een wachten op God die ons opent en die ons in verbinding brengt met wat in ons leeft en ons ten diepste beweegt.

Daarin zou Maarten Luther in deze tijd een taak in hebben gehad.

Wil je open gaan, dan is het noodzakelijk om gevoelig te worden van datgene wat ons kan raken. Het geloof maakt je immers vrij van alle menselijke en kerkelijke wetten, maar anderzijds ook dienstbaar aan Christus en aan elkaar, omzien naar de Ander.

Vrijheid die nodig is om tot scheppend werk te komen.

Openstaan voor de meetrekkende God en geloof in de God van het Scheppen, van
het perspectief, die de mensheid inzicht wil geven.

Maarten Luther voelde zich niet meer thuis in de knellende jas van de kerkelijke moraal.

In dat niet meer thuis voelen zie ik een overeenkomst met de moderne mensen die ook zoeken naar een eigen zingeving voor hun leven

Geloven is weer in. Religie mag tegenwoordig.

Aan de ene kant zoeken mensen het in het bovennatuurlijke, en aan de andere kant in het materiële. In beide visies staat toch de mens zelf erg centraal.

Misschien kan Luther ons eraan herinneren aan wat centraal mag staan en dat God de Gever is en wij mensen de ontvangers mogen zijn.

Oude wortels, nieuwe ontwikkelingen, passend in deze tijd.

Reacties: nog geen reacties
Laatste wijziging: 9 Oct 2017 17:17:27.
Bericht kan gelezen worden van donderdag 25 jan 2007 tot dinsdag 31 dec 2030.
| Auteur: Peter | Als u was ingelogd kon u reageren.
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 46 leden,
waarvan 1 online
Colofon