ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 13-12-2017 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
Colofon
Een overzicht van de kerkenraad.

Predikant
- ternate

Ouderlingen
- Leonie
- N.P.Pellenbarg@hetnet.nl
- Peter
- Sabine
- wimmaurer

Diakenen
- aliebos
- diacen
- Henk Bos

Webmasters Voor al uw vragen en zorgen
- Peter

De site is gemaakt door PCWebber met behulp van Open Source Software: PHP en MySQL
Deze site kan het best worden bekeken met Firefox, Google Chrome of Safari.

Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 46 leden,
waarvan 1 online
Colofon