ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 17-10-2019 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Vakantie kerken
Hervormingsdag 31 oktober 2019 Vrijheid en vergeving
Vrijheid en vergeving Luthers nieuwe visie op het Evangelie door Prof. dr. Markus Matthias, hoogleraar Lutherana aan Protestantse Theologische Universiteit


Met zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel heeft Maarten Luther niet slechts tegen een misbruik binnen de middeleeuwse kerk gevochten, maar heeft hij de christenen opgeroepen tot een radicale heroriëntatie. Hij heeft de kerk niet alleen gereformeerd, maar vanuit het Evangelie een volledige omwenteling teweeggebracht. De stelling is: Luther is de enige die gezien heeft dat het in het Evangelie niet om rechtvaardiging, maar om vergeving gaat. De vrijheid van een christen wordt eerst zichtbaar als duidelijk wordt wat vergeving is.

Donderdag 31 oktober 2019
Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30, Leeuwarden
Aanvang 20.00 uur, deuren open 19.30 uur
Koffie/thee met appeltaart
Toegang gratis
Collecte bij de uitgang

Bericht 24 Mar 2015 20:36:48 | Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 50 leden,
waarvan 0 online
Colofon