Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 04-04-2020 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Vakantie kerken
25 t/m 29 juli 2020 70e Werkweek voor kerkmuziek
De Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek zal dit jaar worden gehouden van zon-dagmiddag 25 juli t/m vrijdag 29 juli in Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven. Evenals afgelopen werkweek zullen midden in de week (op dinsdag) zangers aan-schuiven die zingen in een kleinkoor, al zijn de deelnemers van dit kleinkoor ove-rigens ook al vanaf zondag welkom om de andere muziek in te studeren.
Er zullen enkele gezamenlijke repetities zijn, maar ook een aantal gescheiden re-petities van groot- en kleinkoor.
Voor de zangers die meezingen in het kleinkoor en die bij onze groep niet be-kend zijn, zullen in het voorjaar van 2020 stemtesten worden afgenomen.
De slotuitvoering zal plaatsvinden op  vrijdag 29 juli in Hoeven. De muzikale lei-ding is in handen van Hans Jansen en Els Hermanides. Vanwege het jubileum zal de werkweek een extra feestelijk karakter krijgen.
Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn € 625 voor een eenper-soonskamer en € 560 voor een tweepersoonskamer. Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in het Kleinkoor € 330 (eenpersoonskamer) en € 300 (twee-persoonskamer).Voor jongeren zonder regulier inkomen € 300 (hele week) en € 170 (vanaf woendag).
Voor opgeven en meer informatie zie: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

Laatste wijziging: 16 Feb 2020 14:15:18
Bericht kan gelezen worden van zondag 16 feb 2020 tot vrijdag 31 dec 9999.
Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Corona Nieuws
Verwante Sites

Deze site heeft 52 leden,
waarvan 1 online
Colofon