Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 22-06-2024 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Martha Maria
Publicaties
Jongeren
Nieuws Lutherse Synode
Vakantie kerken
Nieuw Beleidsplan
Afgelopen zaterdag 4 juli is het nieuwe beleidsplan aangeboden aan de leden van de Lutherse Synode.
In verbondenheid met de visienota van Kerk2025 verwoordt dit nieuwe beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk ook waarvoor zij zich wil inzetten. Dit beleidsplan is in 2019 goedgekeurd en nu in druk verschenen en aangeboden aan de synode. Het beslaat de periode 2019-2023. Het is het verlangen van de synode om de levende bronnen van lutherse spiritualiteit in Nederland te versterken en deze binnen de Protestantse Kerk en in de samenleving zichtbaar en vruchtbaar te maken en verder uit te dragen.

Andreas Wöhle, President Evangelisch-Lutherse Synode schrijft het volgende over het nieuwe beleidsplan: "Het beleidsplan heeft als motto meegekregen: Wind in de zeilen. In dit beeld zit beweging. We vertrouwen erop dat de wind waait en richting wijst. En tegelijk is er inspanning nodig van onze kant: wat kunnen wij doen (of laten) om de wind zo goed mogelijk in de zeilen te krijgen? Kerk-zijn is een proces waarbij we openstaan voor en willen meewerken aan de richting die de heilige Geest ons wijst en de verrassingen die de Geest voor ons in petto heeft.

Waar dit beleidsplan aan wil bijdragen, is dat lutheranen met goede moed op weg gaan, gemotiveerd en vanuit een besef van eigenheid, ons bewust van het bijzondere van een traditie die al eeuwen mensen heeft gedragen en gevormd. En dat niet omdat ze verkrampt heeft vastgehouden aan wat ooit is bepaald, maar omdat ze de "vrijheid van een Christenmens" – Heer en Dienaar tegelijk – heeft weten te vertalen naar vele, en ook vernieuwende vormen van kerk-zijn."

Download het beleidsplan

of de visienota Kerk2025

Laatste wijziging: 9 Jul 2020 15:30:11
Bericht kan gelezen worden van donderdag 9 jul 2020 tot vrijdag 31 dec 9999.
Auteur: Peter
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Verwante Sites

Deze site heeft 57 leden,
waarvan 0 online
Colofon