ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 20-01-2021 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Vakantie kerken
Cursus Leren van Luther
10 januari 2021
Zoomdienst met beëdiging Kerkraadslid
Deze dienst wordt in de Lutherse Kerk voorgegaan door ds. Reichman. Tijdens de dienst wordt de heer A. Bakker ingezegend als diaken.

De muziek en het orgelspel wordt verzorgd door Wybe Sierksma.

De dienst wordt uitgezonden op het internet en is te volgen met het programma Zoom.

Als u wilt deelnemen, klikt u dan HIER.
Geef daarna aan dat u Zoom Meetings wil starten/gebruiken en klik op de blauwe vlakken met "join". U wordt in een wachtruimte geplaatst en de organistor van de vergadering zal u tijdig toelaten.

De lithurgie kunt u hier downloaden: 2021 jan 10 liturgie.pdf

Laatste wijziging: 10 Jan 2021 08:48:11
Bericht kan gelezen worden van vrijdag 8 jan 2021 tot maandag 1 feb 2021.
Auteur: Marc Braaksma
Adressen
Agenda
Diensten
Diensten Terugkijken
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 55 leden,
waarvan 1 online
Colofon