Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 19-04-2024 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Martha Maria
Publicaties
Jongeren
Nieuws Lutherse Synode
Vakantie kerken
Rekeningen
Bankrekeningen
Ons algemene bankrekeningnummer voor uw bijdragen, giften en collectes is

Kerkrentmeesters Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden


        NL 91 INGB 0000 8256 95Voor bijdragen aan het restauratiefonds voor kerk, consistorie en orgel kunt u uw bijdragen overmaken naar ons rekening nummer bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG Gouda) op naam van:

Evangelisch Lutherse Gemeente

       NL76 RABO 0373 7409 48

Laatste wijziging: 14 Mar 2021 08:53:47
Bericht kan gelezen worden van zaterdag 14 okt 2006 tot vrijdag 31 dec 9999.
Auteur: Peter
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Verwante Sites

Deze site heeft 57 leden,
waarvan 0 online
Colofon