Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 19-04-2024 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Martha Maria
Publicaties
Jongeren
Nieuws Lutherse Synode
Vakantie kerken
Tijd voor iets nieuws?
In de Trouw van 21 januari 2021 stond een artikel over de uitdaging die jongeren voor de kerk vormen. Ze blijven in veel kerken weg, terwijl de nood onder jongeren hoog is.
Jurjen de Groot van de PKN stelt: 'We moeten nieuwe doelgroepen aan ons binden via nieuwe kanalen'.
Gaat het alleen maar over andere media? Of is ook de inhoud aan vernieuwing toe?

Lees het artikel in Trouw hier: Kerk doet iets fout als jongeren opzeggen.pdf

En de link naar het Rapport De toekomst open tegemoet

Een reactie op het bovenstaande in Trouw: Wat moet de kerk met jongeren.pdf

Tot nu toe is de kerk vaak alleen maar bezig geweest met het instandhouden van wat was. Ouderen verzetten zich tegen vernieuwing, jongeren kregen geen kans. Maar de kerk is geen museum waarin een organisatie herdacht wordt, het is een beweging die streeft naar het goede en mooie, zet aan tot vernieuwing en zoekt naar antwoorden op nieuwe vragen.
Wie doet er mee?

Reacties: nog geen reacties
Laatste wijziging: 5 Feb 2021 13:54:12.
Bericht kan gelezen worden van maandag 25 jan 2021 tot vrijdag 31 dec 9999.
| Auteur: Peter | Als u was ingelogd kon u reageren.
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Verwante Sites

Deze site heeft 57 leden,
waarvan 0 online
Colofon